‘Waar nemen’

Ik loop de vergaderruimte in en tref haar blik mijn kant op. Ik weet onmiddellijk, foute boel. Gevaar zelfs. Deze vrouw gaat de resultaten, in maanden samen met de mensen van de organisatie opgebouwd, teniet doen. Zij is de nieuwe HR directeur, een voorname positie in de reorganisatie die gaande is. Ik ben adviseur van de lijn. Het is allemaal voor niets geweest.

Hoe ik het weet, in die split second, weet ik niet. En natuurlijk heb ik er alles aan gedaan om m’n eigen tegendeel te bewijzen. Dat ik het verkeerd aanvoelde. Ik heb m’n hele repertoire aan interventies ingebracht om tot gezonde samenwerking te komen. Het buffelen heeft niet mogen baten. Binnen twee maanden stond ik buiten en, erger, werd de lijn tureluurs om de reorganisatie weer te reorganiseren.

Bril

Intuïtie is een soort zesde zintuig. Horen, kijken, proeven, voelen, ruiken, …, alle lichaamstaal is communicatie, een bron van informatie. Als mens ben je continue aan het waarnemen, je zintuigen raadplegen, voordat je keuzes maakt. Wat je precies waarneemt, letterlijk voor waar neemt, wordt bepaald door je ‘bril’. Hoe je bent gevormd. Verschillende mensen zien verschillende dingen, ook al kijken ze naar hetzelfde.

Waar ben je alert of gevoelig voor? Als je, zoals ik, van huis uit geleerd hebt heel erg je best te moeten doen, is iets dat niet slaagt over het algemeen lastig. “Het zal toch niet aan mij liggen dat ons het niet lukt”. Typisch adviseur; ik was, of ben misschien nog, een ‘uncertain overachiever’. Iets fout zien gaan is voor die types lastiger dan voor anderen, die van nature bijvoorbeeld gericht zijn op leren van fouten of voor diegenen die met een zesje genoegen nemen. Wat je (voor) waarneemt wordt bepaald door de scherpte van je antennes, en vooral door wie je bent. Zelfkennis is dus geen overbodige luxe.

Door met al je zintuigen waar te nemen kun je de waarheid van de ander ontdekken. Zo kun je afstanden verkleinen en verschillen overbruggen. Belangrijk als leider van (ver)anderen. Luisteren naar wat er gezegd wordt, of juist naar wat er niet gezegd wordt. Aarzeling, stilte. In combinatie met het waarnemen van de toon en de non-verbaal. De ogen, lichaamstaal, de opstelling aan tafel, de volgorde van sprekers,…. Naast rationele dus ook emotionele en intentionele communicatie; informatie die gaat over verbindingen en verhoudingen.

Zelfkennis

Intuïtie is daarin van hoge waarde. Maar erop vertrouwen is niet zomaar. Het vergt een intieme relatie met jezelf. Zelfkennis door je te realiseren hoe bepalend je verleden in het heden is. Het leven dat je hebt geleden geeft je inzicht in je ‘bril’. Bezie dat lijden om goed te leiden. Waarnemen als bron voor keuzes. Ik roep ons daarin op intuïtie wat serieuzer te nemen.

Dat had mij toentertijd twee maanden nutteloos buffelen gescheeld. De HR manager in kwestie heeft een aantal jaren in die positie gewerkt en is uiteindelijk met pek en veren. Als de schade aan de organisatie niet zo groot was geweest zou dat een prettige genoegdoening zijn.