PDBB (Platform de Bruine Beer)) is er voor het delen van kennis en ervaring over strategie executie. Er zijn veel modellen, boeken en leergangen maar het HOE van het strategie executie leer je vooral in de praktijk. Om dat te bevorderen faciliteert PDBB het delen van de praktijkkennis en -ervaring.
Lerend van elkaar kunnen we onze eigen veranderprocessen optimaliseren. En, belangrijk, het verandervermogen van boards, teams en individuen verhogen. Er is één ding belangrijker dan de strategie, de realisatie! En met een hoog verandervermogen kun je beter inspelen op veranderende omstandigheden. HOE we veranderen zegt alles over WAT we bereiken.

Strategie gaat allang niet meer over denken. En executie is geen eufemisme meer voor programmamanagement. Strategie executie is een werkwoord met logica, afspraken, keuzes, beleving, energie, cultuur en dna. Iets van de organisatie, met en voor de stakeholders. Het gaat over het plan (de inhoud), het team (de competenties) en het ontwikkelvermogen van beiden. Het gaat om TOP (Team, Ontwikkelvermogen en Plan).

Op PDBB kun je leren en bijdragen aan de kennisuitwisseling. Op het platform tref je bijdragen van de ‘host’, Peter de Bruin, bijvoorbeeld in de vorm van zijn columns/blogs. Peter heeft meer dan 27 jaar ervaring in dit vakgebied. Ook zijn er case by case verslagen uit de praktijk en er is het wekelijkse spar-uur waarin kunnen deelnemers anoniem kunnen sparren over hun dilemma’s. In de rubriek ‘ community’ kan iedereen zinvolle bijdragen en artikelen toevoegen.

Als community leren we van elkaar. Dit platform nodigt je uit je casuïstiek te delen, te leren, geïnspireerd te raken en door te gaan waar het soms best lastig is de moed te blijven verzamelen.

Peter de Bruin is initiatiefnemer van PDBB. Je kunt hem bereiken via peter@pdbb.nl en 0653193747. Hij is zelf op de volgende manieren in het vakgebied actief;

Columns

Vijftien maal per jaar beschrijft Peter de Bruin in deze column vanuit praktijksituaties over het ‘HOE van strategie implementatie’. De serie is gestoeld op de visie dat verandervermogen en wendbare organisaties vooraleerst ontstaan door het wegnemen van beperkingen, weerstanden en blokkades. Dat start met bewustwording over de patronen en systemen in de hedendaagse manier van werken.
De columns trachten een bijdrage te leveren aan deze bewustwording.

Een belangrijk facet van mijn werk is het verbinden van mensen met verschillend belang, mening, positie of stijl. In de optelsom van ieders eigen waarheid zit een gemeenschappelijke werkelijkheid. Het is een interfererend proces op inhoud en onderlinge relatie. Daartoe moet ik dieper reiken dan feiten en meningen. Op zoek naar achterliggende motieven, patronen en […]

“Ik word hier zó moedeloos van”, klaagt de medisch specialist naar mij en m’n zoon. Hij probeert zich ermee te verontschuldigen voor de vreselijk lange wachttijd. “Deze lamp is al drie dagen stuk”, vervolgt hij. “En mijn assistent heeft al vijf keer om reparatie of vervanging gezeurd. En weet je wat uiteindelijk helpt?”, vraagt hij, […]

Op een kamerdeur in een van de lange gangen hangt een treffende spotprent met de tekst “ik heb de reorganisatie van 1970 nog meegemaakt”. De veelzeggende strijdkreet duidt op hoe zwaar het veranderende leven voor de twee kamergenoten moet zijn geweest. 1970, de tijd van de Europacup voor Feyenoord, Dolle Mina en het overlijden van […]

© Copyright - Bruine Beer | Website: Godert von Weiler