Self-Determination Theory (SDT): de wetenschappelijke basis voor sturen vanuit vertrouwen

In het eerste blog gaf ik aan dat Self-Determination Theory (SDT) de wetenschappelijke basis vormt voor onderzoek naar sturen vanuit vertrouwen. In deze blog leg ik de basisprincipes uit van SDT en de belangrijkste inzichten van vele decennia onderzoek in veel verschillende contexten. Ik gebruik dit in de volgende blog om uit te werken welke voorwaarden er zijn voor een positieve relatie tussen vertrouwen en controle, waar vertrouwen en controle elkaar versterken.

De Self-Determination theory (SDT) is een theorie over motivatie.[1] Het begon met het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie. Dat is vervolgens verder uitgewerkt met verschillende vormen van extrinsieke motivatie, want werkelijk intrinsieke motivatie is voor veel taken niet genoeg om die te volbrengen. Denk aan leren op school, werken binnen een organisatie, werk zoeken als werkloze of lijfstijlveranderingen doorvoeren en volhouden voor je gezondheid (zoals dieet en meer bewegen).